Exotic pets
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุนัขและแมว
เนื้องอกและมะเร็ง
ระบบทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต
ระบบประสาท
ระบบสืบพันธุ์
การคุมกำเนิด
ภาวะมดลูกอักเสบ (Pyometra)
เนื้องอกที่อวัยวะสืบพันธุ์ (TVT)
โรคกระดูกและข้อ และกายภาพบำบัด
โรคตาในสัตว์เลี้ยง
โรคที่สำคัญในแมว
โรคผิวหนัง
โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
โรคอื่นๆในสัตว์เลี้ยง
อุปกรณ์การแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย
 
ภาวะมดลูกอักเสบ (Pyometra)
          เป็นโรคที่เกิดขึ้นหลังการเป็นสัดในสุนัข และแมวเพศเมียที่ยังไม่ได้ทำหมัน อาจเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังก็ได้ มีสาเหตุมาจากภาวะของมดลูกที่ถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในช่วงหลังการเป็นสัด หรือจากฮอร์โมนที่ใช้คุมกำเนิดเป็นระยะก่อให้เกิดความผิดปกติของผนังมดลูก และมีการติดเชื้อแทรกซ้อนตามมา

          อาการของโรคจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเปิดของช่องคลอด ในสุนัขและแมวเพศเมียที่มีมดลูกอักเสบเป็นหนองแบบเปิด และมีของเหลวไหลออกมาจากช่องคลอด มักจะมีอาการป่วยน้อยกว่าสุนัขและแมวที่มีมดลูกอักเสบเป็นหนองแบบปิด ที่ไม่มีหรือมีของเหลวไหลออกมาจากช่องคลอดน้อย อาการที่พบได้แก่ ซึม มีไข้ ช่องท้องกาง ท้องเสีย อาเจียน เบื่ออาหาร ปัสสาวะมาก กินน้ำมาก เป็นต้น
          การรักษาโดยการทำหมันถาวรร่วมกับการใช้ยาปฏิชีวนะคุมการติดเชื้อถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด จากการศึกษาพบว่าวิธีการผ่าตัดมีอัตราการประสบความสำเร็จค่อนข้างสูง (83% จากสุนัข 395 ตัว) อย่างไรก็ตามพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตระหว่างการผ่าตัด หรือภายหลังผ่าตัดประมาณ 5% ในสุนัข และ 8% ในแมว ส่วนการรักษาทางยาโดยการใช้ฮอร์โมนเป็นการสลายคอร์ปัส ลูเทียมที่มีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในรังไข่ ช่วยให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อผนังมดลูก เพิ่มการขับออกของของเหลวในมดลูก และอาจช่วยเพิ่มการคลายตัวของปากมดลูกด้วย วิธีนี้มีข้อบ่งใช้ในกรณีที่สุนัขและแมวป่วยมีความสำคัญในโปรแกรมการผสม ไม่มีอาการป่วยอื่นๆแทรกซ้อน มีค่าไตปกติ ไม่มีภาวะของเลือดเป็นพิษ และมีภาวะมดลูกเป็นหนองแบบเปิดเท่านั้น หลังการใช้ยาสุนัขจะแสดงอาการดีขึ้น เช่น กินอาหารได้ดีขึ้น ร่าเริงขึ้น เฉลี่ยภายใน 48 ชม. ระยะเวลาในการรักษาอาจใช้เวลานาน 1-26 วัน โดยส่วนใหญ่อยู่ที่ 3-5 วัน อัตราการประสบความสำเร็จจะแตกต่างกันไปขึ้นกับความรุนแรงของโรค ผลข้างเคียงที่พบได้ในสุนัข ได้แก่ กระวนกระวาย น้ำลายไหลมาก อาเจียน ท้องเสีย ส่วนในแมวผลข้างเคียงที่พบ ได้แก่ การร้อง หอบ กระวนกระวาย น้ำลายไหลมาก อาเจียน ถ่ายอุจจาระ หรือท้องเสีย จากการศึกษาพบว่าการรักษาทางยามีอัตราการกลับมาเกิดโรคซ้ำถึง 10-77% นอกจากนี้ภาวะความสมบูรณ์พันธุ์หลังการรักษาจะลดลงเมื่อเทียบกับสุนัข และแมวปกติอีกด้วย
 
 
โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา
1325 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ 0-2530-7636-7 แฟกซ์ 0-2530-7633
Copyright © 2011 Sriwara Animal Hospital Co. ,Ltd. All rights reserved.